แก้ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ สงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายไม่แจ้งพนักงานควบคุมโรคมีความผิด


ฝากประชาสัมพันธ์

แก้ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ สงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายไม่แจ้งพนักงานควบคุมโรคมีความผิด

ลิงค์: https://ehenx.com/12189/ หรือ
เรื่อง:


ครม.เคาะหลักการแก้ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ สงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายต้องแจ้งพนักงานควบคุมโรค

ครม.อนุมัติหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.โรคติดต่อ ให้อำนาจผู้ว่าฯออกคำสั่งห้ามทำกิจกรรมหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ของโรคได้ กำหนดให้ผู้ที่สงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย ต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ไม่แจ้งถือว่า มีความผิดต้องรับโทษตามที่กม.กำหนด

22 ธันวาคม 2563 นางสาวไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้มาตรการทางกฎหมายมีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และโรคติดต่ออื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รวมทั้งกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ให้แยกกักหรือกักกันโรค หรือผู้ที่ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคเมื่อพบว่า ตนเป็นหรือสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหลีกเลี่ยงการกักตัวโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหลังจากครม.อนุมัติหลักการแล้วจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมมีดังนี้คือ

1.กำหนดให้อธิบดีกรมควบคุมโรคมีอำนาจประกาศท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อหรือโรคระบาดเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินอย่างยิ่งเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่เข้ามาในราชอาณาจักร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments