องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-7 ส.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การสุราเปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ

"องค์การสุรา"

ลิงค์: https://ehenx.com/10031/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ,พนักงานวิทยาศาสตร์,ช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การสุรา เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3) ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี และไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 2. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการจัดการการผลิต และสาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใหนน้าที่
 4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office
 5. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
 6. มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ระบบงานในฝ่ายผลิต มีความมุ่งมั่นและอดทนสูง
 7. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 8. หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต 1-2 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานวิทยาศาสตร์

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี และไม่เกิน 30 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 2. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 3. มีความรู้ด้านภาาอังกฤษเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office
 5. มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพเชื้อหรือวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

ช่างเทคนิค

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี และไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 2. คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคเรื่องกล และสาขาไฟฟ้ากำลัง
 3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office
 4. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
 5. มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ระบบงานในฝ่ายผลิต มีความมุ่งมั่นและอดทนสูง
 6. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
 7. สามารถปฏิบัติงานเข้ากะและปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 8. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านระบบผลิตน้ำปรปา 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

 1. ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรเบื้องต้น
 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบรรจุและผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามแผน
 3. กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติของพนักงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
 4. ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
 5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย
 6. กำหนดวิธีการแก้ไขกรณีที่ผลงานไม่ได้ตามเป้าหมายร่วมกับผู้บังคับบัญชา
 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

พนักงานวิทยาศาสตร์

 1. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ตรวจสอบคุณภาพเชื้อและตรวจหาปริมาณเชื้อก่อโรค ในกระบวนการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์
 2. วิเคราะห์และทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 3. วิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตและน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
 4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 17025 และระบบมาตรฐานอื่นๆ
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ช่างเทคนิค

 1. ดูแลรักษษและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรเบื้องต้นได้
 2. ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 3. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 7 ส.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสุรา

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments