สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ค. -3 ส.ค. 2563

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ค. -3 ส.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร"

ลิงค์: https://ehenx.com/9342/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเก็บข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัคร

ประกาศสนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเก็บข้อมูล

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานเก็บข้อมูล

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานเก็บข้อมูล

 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ และทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าพนักงานเก็บข้อมูล

 1. ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล และการบันทึกข้อมูลรายงานสภาพจราจร ในรูปแบบแผนที่เส้นทางโครงข่ายถนนแสดงระดับความติดขัดของถนนแต่ละสาย ในช่วงระยะเวลาเร่งด่วนเช้า – เย็น หรือช่วงเวลาพิเศษที่กำหนด
 2. ตรวจสอบ/ควบคุม ความถูกต้องของข้อมูล
 3. ทำการประมวลผลข้อมูลจากข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจ และบันทึกลงในฐานข้อมูลสารสนเทศของ สนข. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป
 4. สำรวจและจัดทำผังกายภาพพื้นที่เฉพาะจุดเพื่อประกอบการวิเคราะห์การจราจร
 5. จัดทำแผนที่/เขียนแผนผังการจราจรด้วยคอมพิวเตอร์
 6. ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานเก็บข้อมูล

 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อการสำรวจข้อมูล การประมวลผล สรุปผล และรายงานผล
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office และการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments