สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 มิ.ย. 2563 รวม 22 อัตรา,

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 มิ.ย. 2563 รวม 22 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

"สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)"

ลิงค์: https://ehenx.com/7587/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้จัดการศูนย์ให้บริการSMEครบวงจร,ผู้จัดการศูนย์ให้บริการSMEครบวงจร,เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการSMEครบวงจร(ปฏิบัติงานภูมิภาค),เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการSMEครบวงจร(ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร),
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,ชลบุรี,เชียงราย,นครพนม,บึงกาฬ,ปราจีนบุรี,พิจิตร,ภูเก็ต,มุกดาหาร,ระนอง,ระยอง,สงขลา,สมุทรปราการ,สระบุรี,สิงห์บุรี,สตูล,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,อ่างทอง (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ปฏิบัติงานภูมิภาค)

อัตราว่าง : 12 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

 1. เพศชาย/หญิง และมีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่เกิน 50 ปี
 3. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาการเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศษสตร์ ศิลปศาสตร์หรืออื่นๆ
 4. ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้่นไป ด้านสถาบันการเงิน ด้านบริหารธุรกิจ บริหารโครงการ งานบริการหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาสุภาพ
 6. สามารถให้บริการและต้อนรับผู้มาติดต่องานกับสำนักงานฯ ได้เป็นอย่างดี

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

 1. เพศชาย/หญิง และมีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่เกิน 45 ปี
 3. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาการเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศษสตร์ ศิลปศาสตร์หรืออื่นๆ
 4. ประสบการณ์ทำงาน 3-10 ปีขึ้่นไป ด้านสถาบันการเงิน ด้านบริหารธุรกิจ บริหารโครงการ งานบริการหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาสุภาพ
 6. สามารถให้บริการและต้อนรับผู้มาติดต่องานกับสำนักงานฯ ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ปฏิบัติงานภูมิภาค)

 1. เพศชาย/หญิง และมีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. คุณวุฒิการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 4. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานประสาน การบริหารทั่วไป การจัดประชุม งานด้านเอกสาร งานเลขานุการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาสุภาพ
 6. สามารถให้บริการและต้อนรับผู้มาติดต่องานกับสำนักงานฯ ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เพศชาย/หญิง และมีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่เกิน 45 ปี
 3. คุณวุฒิการศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงินหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีเนื้อหาหลักสูตรเช่นเดียวกับสาขาวิชาข้างต้น
 4. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี การเงิน หากเป็นหน่วยงานของรัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาสุภาพ
 6. สามารถให้บริการและต้อนรับผู้มาติดต่องานกับสำนักงานฯ ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

 1. วางแผนและดำเนินงาน กำกับ ติดตาม งานตามนโยบายและตัวชี้วัดที่กำหนด
 2. ทำหน้าที่ให้บริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ SMEs
 3. การให้บริการตามบทบาทภารกิจนอกสถานที่ (Mobile)
 4. ประสานงานห่วยงานเครือข่ายการส่งเสริม SMEs ในภูมิภาค
 5. ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ และเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการของ สสว.
 6. สรุปผลและรายงานผลการดเนินงาน พร้อมประเมินผลการให้บริการจากผู้ประกอบการ
 7. บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ศูนย์ในสังกัด
 8. ดำเนินการในส่วนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

 1. สนับสนุนการวางแผนและดำเนินงาน กำกับ ติดตาม งานตามนโยบายและตัวชี้วัดที่กำหนด
 2. ทำหน้าที่ให้บริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ SMEs
 3. การให้บริการตามบทบาทภารกิจนอกสถานที่ (Mobile)
 4. ประสานงานหน่วยงานเครือข่ายการส่งเสริม SMEs ในภูมิภาค
 5. ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ และเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการของ สสว.
 6. สรุปผลและรายงานผลการดเนินงาน พร้อมประเมินผลการให้บิรการจากผู้ประกอบการ
 7. กำกับ ติดตาม และบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ศูนย์ในสังกัด (กรณีได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการศูนย์)
 8. ดำเนินงานในส่วนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการศูนย์ฯ และจากสำนักงานฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ปฏิบัติงานภูมิภาค)

 1. ติดต่อประสานงานเครือข่ายการส่งเสริม SMEs ในภูมิภาค
 2. ประชาสัมพันธ์โครกงารของสำนักงานและหน่วยร่วมดำเนินงานทั้งภาคราชการและเอกชน
 3. ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ บริการช่วยเหลือด้านข้อมูล บริการรับคำขอ และคำร้องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
 4. ติดต่อ นัดหมาย และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 5. งานสนับสนุนทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเตรียมจัดประชุม รายงานการประชุมรับผิดชอบงานธุรการ การเขียนหนังสือราชการสำหรับกรณีที่ต้องมีการติดต่อหน่วยงานราชการ
 6. รับผิดชอบดำนเนิการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ
 8. ดำเนินงานส่วนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และสำนักงานฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร)

 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติ ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาด้านการเงินและบัญชี 
 2. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงินเพื่อการรับจ่ายเงินของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของสำนักงาน
 3. งานสนับสนุนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การทำงานด้านบัญชี การเงิน และที่เกี่ยวข้อง
 4. รับผิดชอบดำเนินการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ
 6. ดำเนินงานส่วนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และสำนักงานฯ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 12 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments