กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-23 ก.ย. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15437/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตั้งสำนักงานองค์การระหว่างประเทศและจัดการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย,เจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตั้งสำนักงานองค์การระหว่างประเทศและจัดการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย และเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ

กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าริบการคัดเลือก ๒ ตำแหน่ง ได้แก่ (๑) เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมการตั้งสำนักงานองค์การระหว่างประเทศและจัดการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย และ (๒) เจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ประจำกองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการตั้งสำนักงานองค์การระหว่างประเทศและจัดการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง โดยหากมีความรู้และ/หรือประสบการณ์ทํางาน ในด้านองค์การระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ องค์การเอกชนระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีบุคลิกคล่องแคล่ว มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีความสามารถในการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
5. มีความสามารถในการค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูลและประสานงานได้ดี และสามารถใช้โปรแกม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ได้ในระดับดี

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 – 23 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments