กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ต.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15438/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองการสังคม ที ๑๖/๒๔๖๔

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงาน ต้านสิทธิมนุษยชน (พนักงานข้างเหมาบริการ)

ด้วยกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับ การคดเลือกเป็นพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ประจำกองการสังคม กรมองค์การระหว่าง ประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

–    สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง
–    มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก
–    สามารถใซ้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ในระดับดี ทั้งนี้ ความรู้เชิงเทคนิคในการบริหารจัดการข้อมูลหรือการจัดทำ Infographics จะเป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน
–    มีความสามารถและสนใจในการด้นคว้าวิจัยข้อมูล
–    มีทักษะการประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมและมีทัศนคติที่ดี ต่อการทำงานและระบบราชกร
–    มีความสนใจประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศและระหว่างประเทศและองค์การ ระหว่างประเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

–    ประสานงานสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ต้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตลอดจนข้อเสนอแนะทั้1ทยตอบรับและให้คำมั่นโดยสมัครใจ ภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมบุษยชนแห่งสหประชาชาติ
–    รวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนในไทยหรือประเด็นที่อยู่ ในความสนใจในเวทีระหว่างประเทศ และท่าทีของประเทศและองค์กรต่าง ๆ ในประเด็นด้านสิทธิมบุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับไทย
–    ดูแลและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่น ๆ เกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศ
–    ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทั้!ด้รับมอบหมาย อาทิ เข้าร่วมและจัดทำรายงานการประชุม ด้านสิทธิมนุษยชน จัดเตรียมการประชุมและการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครตามเอกสารแนบ พร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ humanrights.mfa@gmailcom

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 – 7 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

และให้นำใบสมัครตัวจริงพร้อมเอกสารและ หลักฐานตามข้อ ๔ มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments