กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ 12 พ.ค. -20 พ.ค. 2563

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ 12 พ.ค. -20 พ.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบ

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

ลิงค์: https://ehenx.com/7150/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 พ.ค. – 20 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานเษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในรระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของจังหวัด กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้าและแผนเชิงพื้นที่
  2. บูรณาการจัดทำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของส่วนราชการสังกัดกระทรวงฯ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดประจำปี
  4. บูรณาการการดเนินงานของหน่วยงาน ตามแผนงานโครงการ
  5. ตำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมทั้งกำหนดแผนและการดำเนินโครงการที่มีความสำคัญ ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
  6. ติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ และงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รบมอบหมาย

วิธีการสมัครงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 4 อาคาร 5 ชั้น ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี11000 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 – 20 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025899580

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments