สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 พ.ค. -13 พ.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ลิงค์: https://ehenx.com/7120/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีร เขต 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 พ.ค. – 13 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้สอน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้สอน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีวิชาเอก สาขาวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชาเอกทางตามอัตราว่างที่สมัคร
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ครูผู้สอน

  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  • ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

วิชาที่สอบ

ครูผู้สอน

  1. ความรอบรู้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (50 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน
  2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (50 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน
  3. ความเหมาะสมในตำแหน่งและวิชาชีพ (50 คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.surat2.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีร เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีร เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 – 13 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments