กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 พ.ค. -15 พ.ค. 2563

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 พ.ค. -15 พ.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/7106/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบริหารแผนงาน,หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมจัดสรรเงินอุดหนุน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 พ.ค. – 15 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเืพ่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2563

ด้วย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีผู้จัดการเป็นผุ้บริหารสูงสุด

กสศ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเ็นพนักงานของ กสศ. จำนวน 2 ตำหน่ง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครปรากฎตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-15 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักบริหารแผนงาน/โครงการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมจัดสรรเงินอุดหนุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักบริหารแผนงาน

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึษา จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
  3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารแผนงานโครงการ ประมาณ 2 ปี
  4. มีประสบการณ์หรือความขเ้าใจด้านการบริหารโครงการด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมจัดสรรเงินอุดหนุน

  1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงินหรือการบัญชี หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การบริหารจัดการการเงิน-บัญชี หรืองบประมาณไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีประสบการณ์หรือความขเ้าใจด้านการบริหารโครงการด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงานพนักงาน กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. – 15 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments