กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ค. -20 พ.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมธนารักษ์"

ลิงค์: https://ehenx.com/6983/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ พระนครศรีอยุธยา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ค. – 20 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมธนารักษ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ได้รับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง การบริหาร นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดให้เช่า และการจัดทำสัญญาต่างตอบแทน
2.ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุและดำเนินการจัดเช่าต่าง ๆ การจัดให้เช่า การต่ออายุสัญญาเช่า การโอนสิทธิการเช่า การสืบสิทธิการเช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า เพื่อควบคุมดูแลรายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ และเพื่อลดปัญหาการบุกรุก ที่ราชพัสดุ
3.ดำเนินการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในที่เช่า รื้อถอนสิ่งก่อสร้างรวมทั้งการดำเนินการอนุญาตให้ผู้เช่านำสิทธิการเช่าอาคารไปผูกพันเงินกู้ เพื่อให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ จัดทำรับ – จำหน่ายรายการในทะเบียนที่ราชพัสดุ และนำวัสดุที่ได้ จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องกับความเป็นจริงและเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงาน
4.บำรุง ดูแลรักษาที่ราชพัสดุ และจัดทำแผนโครงการพัฒนาปรับปรุงที่ราชพัสดุ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และเป็นแนวทางในการบริหารการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ เรื่องร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งกรณีต่าง ๆ เพื่อหาข้อยุติปัญหา ให้เกิดความเป็นธรรม และไม่ให้รัฐสูญเสียผลประโยชน์
6.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ พระนครศรีอยุธยา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ พระนครศรีอยุธยา 24 ถนนเดชาวุธ (ค) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 20 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments