สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-10 พ.ค. 2563

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-10 พ.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง"

ลิงค์: https://ehenx.com/6984/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 พ.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง ขยายเวลาการับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตามที่สนักานเศรษฐกิจการคลังได้มีประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 ซึงรับสมัครสอบแข่งขันพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 10 เมษายน 2563 นั้น

เนื่องจากในช่วงเวลาการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการดังกล่าวมีผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเ็นจำนวนน้อย สำนักานเศรษฐกิจการคลังจึงให้มีการขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งั้งบุคคลเข้ารับราชการ ออกไปถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 และสามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ออกไปถึงัวนที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 16,500-19,250 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี- ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ภายในวันที่สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในวันที่สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปริญญาโท

1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโทภายในวันที่สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ปริญญาตรี

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในวันที่สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 10 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments