สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตา ก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 เม.ย. 2563

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตา ก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 เม.ย. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่นเทศบาลเมืองตา

"สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตา ก "

ลิงค์: https://ehenx.com/6864/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา,คนงาน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ตาก (สำนักงานเทศบาลเมืองตาก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลเมืองตาก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยเทศบาลเมืองตาก มีวามประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือสกรรบุคคลเืพ่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำเทศบาลเมืองตาก ประจำปี 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยครู

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : –


พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : –


คนงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,000 บาท

คุณวุฒิ : –

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยครู

  • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท หรือ ก.อบต.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

พนักงานขับรถยนต์

มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายและมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานอื่นซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติมาแสดง


พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

  1. มีความรู้ ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2)
  2. ความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานอื่นซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติมาแสดง

คนงาน

มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตา ก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานการาเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองตาก สำนักงานเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 – 27 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055518888

ต่อ 154

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments