สอบท้องถิ่น เทศบาลนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 เม.ย. 2563 รวม 11 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่นเทศบาลนนทบุรี

"สอบท้องถิ่น เทศบาลนนทบุรี "

ลิงค์: https://ehenx.com/6863/ หรือ
ตำแหน่ง: บุคลากรสนับสนุนการสอน(การเงิน/บัญชี/พัสดุ),ผู้ดูแลเด็ก
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักานเทศบาลนครนนทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น เทศบาลนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) สำนักการศกึษา เทศบาลนครนนทบุรี ครั้งที่ 2/2563

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรีจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง รอบงบประมาณ 2561-2563 จำนวน 11 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงิน/บัญชี/พัสดุ)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ผู้ดูแลเด็ก

อัตราว่าง : 9 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 11,400 บาท

คุณวุฒิ : –

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงิน/บัญชี/พัสดุ)

  1. ได้รับปรกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ผู้ดูแลเด็ก

กำหนดลักษณงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งต้องเป็ฯผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในงาที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนนทบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา ชั้น 2 สำนักานเทศบาลนครนนทบุรี สำนักานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 – 30 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลนนทบุรี

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments