การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-24 เม.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครสอบพนักงาน

"การทางพิเศษแห่งประเทศไทย "

ลิงค์: https://ehenx.com/6845/ หรือ
ตำแหน่ง: วิทยากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-18,900
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 ในสังกัดกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 ในสังกัดกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามพระราชบัญญํติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิทยากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิทยากร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารความเสี่ยง ประกันภัย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ (การจัดการภาครัฐและเอกชน หรือการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ) เศรษฐศาสตร์ (การเงินหรือเชิงปริมาณ) การเงิน บัญชี การบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม สถิติ สถิติประยุกต์ (ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีจะพิจารณาให้เงินเพิ่มตามประสบการณ์ แต่ไม่เกิน 4 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือน 18,900 บาท ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่นำมาพิจารณาจะนำระยะเวลาที่ได้ทำงานในแต่ละหน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มารวมกัน เศษของปีปัดทิ้ง) หรือ
  • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ด้านบริหารความเสี่ยง ประกันภัย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ (การจัดการภาครัฐและเอกชน หรือการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ) เศรษฐศาสตร์ (การเงินหรือเชิงปริมาณ) การเงิน บัญชี การบิรหารจัดการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม สถิติ สถิติประยุกต์ (ได้รับอัตราเงินเดือน 18,900 บาท) และ
  • มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ PSU-GET หรือ IELTS หรือ CU-TEP  หรือ TU-GET (ซึ่งเป็ฯผลฯ ที่ได้ทดสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์) สามารถยื่นเพิ่มได้จนถึงก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร
  • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) 

วิธีการสมัครงานพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 24 เม.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments