กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 13 เม.ย. -20 เม.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์

"กรมธนารักษ์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6825/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 เม.ย. – 20 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยจังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ในส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม จ้างจากเงินนอกงบประมาณประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน 10%) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสำรวจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานสำรวจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียน การถ่ายเอกสารและคัดลอกข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลทะเบียนที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดเป็นต้น ประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การพิมพ์หนังสือราชการ การจัดเตรียมข้อมูลประกอบการประชุม การจัดเตรียมข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ต่างๆ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม 539 หมู่ที่ 11 ถ.มหาสารคาม-วาปีปทม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 – 20 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือสมัรผ่าน E-mail : rtmsk@treasury.go.th ใบสมัครอยู่ท้ายประกาศรับสมัครดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments