กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 เม.ย. -24 เม.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมธนารักษ์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6824/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 เม.ย. – 24 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง การบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. การใช้ประโยขชน์ในราชการ ได้แก่การพิจารณาให้ส่วนราชการ
  1. ใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
  2. ใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ
  3. เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
  4. ดำเนินการเกี่วกับการบรหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะ
 2. การพัฒนาและจัดหาประโยชน์ ได้แก่
  1. การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาเช่า
  2. การต่ออายุสัญยาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  3. การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
  4. การจัดทำสัญญาเช่า การกำกับดูแลสัญญาเช่า
  5. การพิจารณาให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
  6. การขอดำเนินการอื่นๆ ตามสัญญาและนอกสัญญา
  7. การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
  8. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
 3. งานด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ

วิชาที่สอบ

 1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2560
 2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาใช้และจัดหา ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2552
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี 326 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุ่นพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 – 24 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments