สทอภ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-28 ก.พ. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สทอภเปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่

"สทอภ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6233/ หรือ
ตำแหน่ง: นักยุทธศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สทอภ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเืพ่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ.

ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเืพ่อบรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน สำนักยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักยุทธศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักยุทธศาสตร์

  1. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่รับสมัคร)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการวางแผน การบริหาร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกีย่วข้อง
  3. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราห์ข้อมูล และสถานการณื เพื่อสรุประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะ
  4. หากมีประสบการณ์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนบริหารความเสี่ยง การทำกลยุทธ์ทางธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  6. มีทักษะ และความสามารถใช้โปรแกรมสำหรับงานเอกสารต่างๆ ได้ดี เช่น Microsoft Word, Excel, Power Point เป็นต้น

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สทอภ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 28 ก.พ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สทอภ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments