สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ส.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันการบินพลเรือนเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สถาบันการบินพลเรือน"

ลิงค์: https://ehenx.com/10138/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน,นักพัฒนาเว็บไซต์,นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับสูง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-30,890
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 30890- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักพัฒนาเว็บไซต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับสูง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22580- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

 

1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ

2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือทางอื่นที่สถาบันการบินพลเรือนกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำหน่งและมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี


นักพัฒนาเว็บไซต์

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสาร หรือทางอื่นที่ สบพ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


นักพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับสูง

1. ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือทางอื่นที่ สบพ.กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่างนี้ได้ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี

2. หากมีประสบการณ์การดูแลระบบเครือข่าย ระบบสายสัญญาณ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย หรือดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Web Application, Mobile Application, Client/Server) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันการบินพลเรือน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 ส.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันการบินพลเรือน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments