สทอภ. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ส.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สทอภ.เปิดรับสมัครสอบ

"สทอภ."

ลิงค์: https://ehenx.com/10139/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สทอภ. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง สทอภ.

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารนเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง สทอภ. (คนพิการ) ตำหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

1. อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร)

2. ผู้สมัครต้องมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เท่านั้น

3. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านการบริหาร การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office อาทิเช่น MS Word, MS excel, MS Power Point, MS Access และ E-mail ได้เป็นอย่างดี

5. สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาโดยใช้หลักเกณฑ์เวลาปฏิบัติของราชการ

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานด้านบริการ และมีทักษะในการสื่อสารดี

7. หากมีความรู้พื้นฐานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สทอภ. :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สทอภ. ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 – 17 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สทอภ.

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments