กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-27 ม.ค. 2563

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-27 ม.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมการแพทย์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6062/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศษสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาการสิ่งแดวล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศษสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมษสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
  2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษใช้ในงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 – 27 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02590644

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments