สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ม.ค. -31 ม.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

"สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา "

ลิงค์: https://ehenx.com/6061/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 31 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำกแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในสาขาวิชาแมคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้วางแนวทางปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบายรัฐ โดยเปิดหลักสูตรในสาขาวิชาที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ยกระดับวิทยาลัยอาชีวให้นักเรียนมีคุณภาพตามที่ต้องการ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นอัตราสนับสนุนการจัดการเรียนรการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) "อาชีวพรีเมี่ยม" ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา เมคคาทรอนิกส์ (เมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
  2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีระดับคะแนน TOEIC 650, CU-TEP 60, TU-GET 500, IELTS 5.0, TOEFL 450 (PBT) 133 (CBT) 45 (IBT) สามารถใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการสมัคร

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments