กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ19 ธ.ค. -13 ม.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

"กรมควบคุมมลพิษ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5916/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ธ.ค. – 13 ม.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมควบคุมมลพิษ

ด้วยกรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานพัสดุ

 

อัตราเงินเดือน :11500-12650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1.เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.


เจ้าพนักงานพัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา หรือ
2. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
3. เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

– ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย และ
แบบอัตนัย ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) เนื้อหาความรู้ เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล เช่น ระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Relational Database) ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล การใช้ภาษา SQL เป็นต้น
2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื้อหาเกี่ยวกับภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมชนิดของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม แนวคิดวิธีการแก้ปัญหาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้าน Hardware Software ระบบเครือข่าย Internet และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
5. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
6. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


เจ้าพนักงานพัสดุ

– ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังต่อไปนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการบริหารงบประมาณ
3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมควบคุมมลพิษ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. – 13 ม.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมควบคุมมลพิษ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments