กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ13 ธ.ค. -20 ธ.ค. 2562 รวม 49 อัตรา,

กรมป่าไม้  เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ13 ธ.ค. -20 ธ.ค. 2562 รวม 49 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมป่าไม้

"กรมป่าไม้ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5890/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิจัย,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการป่าไม้,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเกษตร,ช่างสำรวจ,ช่างศิลป์,ช่างไฟฟ้า,ช่างเครื่องยนต์,พนักงานพิทักษ์ป่า,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่การเกษตร,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.),เจ้าหน้าที่ธุรการ(ม.3),เจ้าหน้าที่ตรวจป่า,พนักงานพิทักษ์ป่า,เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 49
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,เชียงใหม่,ตาก,นครราชสีมา,ลำปาง,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 22 ตำหน่ง รวม 49 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยนักวิจัย

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นักวิทยาศาสตร์

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นักวิชาการเผยแพร่

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นักวิชาการป่าไม้

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 

 


เจ้าพนักงานการเกษตร

 

 

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 

 


ช่างสำรวจ

 

 

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

 

 


ช่างศิลป์

 

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

 


ช่างไฟฟ้า

 

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

 


ช่างเครื่องยนต์

 

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

 


พนักงานพิทักษ์ป่า

 

 

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :มีประสบการณ์ในลักษณะงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอบ

 

 


เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 

 


เจ้าหน้าที่การเกษตร

 

 

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

 

 


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

 


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

 


เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

 

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

 


เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

 

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :6 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ม.6

 


เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

 

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :9 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ม.6

 


ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

 

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ม.6

 


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

 

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ม.6

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิจัย

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางวนศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์


นักวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


นักวิชาการเผยแพร่

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


นักวิชาการป่าไม้

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเอตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์


เจ้าพนักงานการเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์


ช่างสำรวจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ


ช่างศิลป์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์


ช่างไฟฟ้า

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ช่างเครื่องยนต์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานพิทักษ์ป่า

มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)


เจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป


เจ้าหน้าที่การเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยนักวิจัย

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง ทดสอบและพัฒนางานวิจัย โครงการและความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

นักวิทยาศาสตร์

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกรมป่าไม้ งานด้านสารบรรณ ธุรการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านชีววิทยา กีฏวิทยา และจุลชีววิทยาป่าไม้ และความรู้อื่นที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

นักวิชาการเผยแพร่

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานธุรการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา การผลิตสื่อ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ งานด้านป่าไม้ และความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

นักวิชาการป่าไม้

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านป่าไม้
 3. ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ การเศรษฐกิจป่าไม้ การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า การอนุญาตด้านป่าไม้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-64) พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
 3. ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแผนงานงบประมาณ
 4. ทดสอบความรู้ความเข้าใจนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานธุรการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

เจ้าพนักงานการเกษตร

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ความรู้การเกษตรด้านต่างๆ เช่น การจัดทำแปลงสาธิต การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและการกำจัดศัตรูพืช การป่าไม้ชุมชน และป่าไม้เกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่างสำรวจ

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน และแนวเขต พื้นที่ป่าไม้ จัดทำผังแปลงที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่างศิลป์

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านช่างศิลป์ การออกแบบ และความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

ช่างไฟฟ้า

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่างเครื่องยนต์

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการซ่อม บำรุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พนักงานพิทักษ์ป่า

ทดสอบการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร


เจ้าพนักงานพัสดุ

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่การเกษตร

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม การเพาะชำกล้าไม้ และความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกีย่วข้องที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชีและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ ความรู้ในด้านงานคอมพิวเตอร์ การบันทึดข้อมูลต่างๆ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการรับ-ส่ง หนังสือราชการ การลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง และงานธุรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร และงานธุรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

ทดสอบการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร


ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

ทดสอบการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

 1. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 2. ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้ การดูแล บำรุงรักษากล้าไม้ และที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมป่าไม้  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมป่าไม้

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,