กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 พ.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมบัญชีกลาง

"กรมบัญชีกลาง "

ลิงค์: https://ehenx.com/5798/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมบัญชีกลาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 พ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวส.

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสาร กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างไฟฟ้า

 

อัตราเงินเดือน :13285 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างไฟฟ้า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เปรียบเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  2. สามารถเข้าปฏิบัติงานนอกเวลาได้
  3. สามารถปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบัญชีกลาง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และอาคารสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บำรุงรักษา ซ๋อมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่กี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับงานในหน่วยงาน
  2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมบัญชีกลาง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 3 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 – 26 พฤศจิกายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมบัญชีกลาง

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments