กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 พ.ย. -8 พ.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาที่ดิน

"กรมพัฒนาที่ดิน "

ลิงค์: https://ehenx.com/5610/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชัยนาท,นครนายก,นครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สมุทรปราการ,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุพรรณบุรี,อ่างทอง (สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 พ.ย. – 8 พ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ดำเนนิการสรรหาและเือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

1.คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือทางเทคโลยีภูมิศาสตร์
2.เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

วิชาที่สอบ

ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (1) ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาท หน้าที่ ภารกิจ (2) ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ (3) ความรู้ด้านการรังวัดภาพถ่าย (Photogrammetry) และการสำรวจระยะไกล (RemoteSensing) (4) ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการใช้ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เลขที่ 56 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก แขวงลำผักกูด เขตธัญบุรีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 – 8 พฤศจิกายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาที่ดิน

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments