Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ต.ค. -28 ต.ค. 2562

กระทรวงสาธารณสุข

"กระทรวงสาธารณสุข "

ลิงค์: https://ehenx.com/5609/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคระาห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตาก (โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ต.ค. – 28 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดตาก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดตาก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคระาห์นโยบายและแผน

 

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคระาห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
  2. มีประสบการณ์ทำงานด้านแผนยุทธศาสตร์ ด้านงานคุณภาพ ด้านการวิเคราะห์แผนงาน การจัดทำโครงการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกีย่วกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการบริหาร หรือความมั่นคงในระดับต่างประเทศรวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 – 28 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055511025

ต่อ 1242

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 31 ต.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ | ประกาศ 1 |

Comments

comments