กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ 2 ธ.ค. -14 ก.พ. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพเรือ

"กองทัพเรือ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5588/ หรือ
ตำแหน่ง: จ่าทหารเรือ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 ธ.ค. – 14 ก.พ. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

จ่าทหารเรือ

คุณวุฒิ : ม.ต้น, ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

จ่าทหารเรือ

  1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
  2. เป็นชายโสต อายุ 18-20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2545) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ ต้องสังกัดกองทัพเรือและจะปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พฤษภาคม 2563 หรืออาสาสมัครทหารพราน หรือทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือเท่านั้น ต้องมีอายุ 21-24 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2539 ถึง 31 ธันวาคม 2542)
  3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโยดการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

วิธีการสมัครงาน กองทัพเรือ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพเรือ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments