กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 ต.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการข้าว

"กรมการข้าว "

ลิงค์: https://ehenx.com/5524/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ต.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการข้าว

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชกรในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ด้วยกรมการข้าวจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

 

อัตราเงินเดือน :15,000 – 16,500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

 

อัตราเงินเดือน :11,500 – 12,650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวส.
– อนุปริญญา

 


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

อัตราเงินเดือน :11,500 – 12,650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวส.- อนุปริญญา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์


เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

(1) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
(2) การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ของกรมการข้าว
(3) การเขียนแผนประชาสัมพันธ์
(4) การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
(5) การเขียนสารคดีโทรทัศน์ ความยาวประมาณ 3 นาที


เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

(1) ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านการเกษตรทั่วไป
(2) การใช้พื้นที่ทางการเกษตร
(3) การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
(4) เครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตร
(5) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
(3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน
(5) ความรู้เบื้องต้นด้านพัสดุและการเงินการบัญชี

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการข้าว  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการข้าว

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments