กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ก.ค. -23 ก.ค. 2563 รวม 7 อัตรา,

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ก.ค. -23 ก.ค. 2563 รวม 7 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กรมศิลปากร"

ลิงค์: https://ehenx.com/9320/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ(ด้านการออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ),ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(ฮอร์น),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านจิตรกรรม),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านศิลปประยุกต์),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน),ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-16,500
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.ค. – 23 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศิลปากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2563

ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำหน่งช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ)

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฮอร์น)

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านจิตรกรรม)

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านศิลปประยุกต์)

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-10340 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ)

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ภายใน หรือสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบภายใน หรือทางการตกแต่งภายใน


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฮอร์น)

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านจิตรกรรม)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านศิลปประยุกต์)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์


ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ทางออกแบบเสื้อผ้า หรือทางตัดเย็บเสื้อผ้า

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศิลปากร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. – 23 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมศิลปากร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments