สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ก.ค. -20 ส.ค. 2562 รวม 450 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/3201/ หรือ
ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน,ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 450
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ก.ค. – 20 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองบัญชาการศึกษา

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่ตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองบัญชาการศึกษา ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 2 (2) วิธีการสอบแข่งขัน และข้อ 3 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรรวจ พ.ศ.2547 กอปกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ท้ายหนังสือ สำนังกานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/3181 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/1522 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ให้กองบัญชาการศึกษาดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ เรียกว่า สายอำนวยการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ อก.1

สังกัด : หน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จำนวน : 350 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย, ปวช.


ประกาศสำนักงานพิสุจน์หลักฐานตำรวจ

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 (กลุ่มงานเทคนิค)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 โดยวิธีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 2 (2) วิธีการสอบแข่งขัน และข้อ 3 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรรวจ พ.ศ.2547 กอปกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ท้ายหนังสือ สำนังกานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/3181 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/1522 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

จำนวน : 100 อัตรา โดยแยกสายสอบ ดังนี้

 1. สายสอบที่ 1 วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี และเคมีประยุกต์ เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่นๆ หรือแขนงอื่นๆ) จำนวน 66 อัตรา เรียกว่า สายเคมี ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.3
 2. สายสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่นๆ หรือแขนงอื่นๆ) จำนวน 34 อัตรา เรียกว่า สายฟิสิกส์ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.3

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 1. ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
 2. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย หรือ เพศหญิง
 3. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2522 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2544
 4. กรณีเพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
  ส่วนเพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 5. มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก จ. ท้ายประกาศนี้
 6. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562)
 7. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็ฯคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว
  ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัครหรือสิทธิในการได้รับการแต่รงต้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการประสานกับสถานศึกษา ที่ได้สำเร็จการศกึษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 8. ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
  1. ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผ่อนผันหรือรอการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
  2. ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลดจากกองประจำการหลังวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  3. ผู้ที่ได้รับหมายเรียกหรือจะต้องรับหมายเรียกและจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นอตทางทหารในเดือน เมษายน พ.ศ.2563
  4. ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์ (อายุ 21 ปี) เข้ารับการตรวจเลือกทหารที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามกำหนด หรือผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ยังมีภาระทางทหารในการเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีถัดไป
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 19 ปี (ในปีพ พ.ศ.2562 นับปี พ.ศ.) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจำการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ก่อนันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
 9. ข้าราชการตำรวจที่จะสมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครนี้ จะต้องลาออกจากราชการตำรวจก่อนวันสมัคร
 10. สำหรับผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้
 11. พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 1. ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
 2. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย หรือ เพศหญิง
 3. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2527 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2544
 4. กรณีเพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
  ส่วนเพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 5. มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก จ. ท้ายประกาศนี้
 6. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562) แยกเป็น
  1. ผู้สมัครตามข้อ 1.1 (พฐ.2) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี และเคมีประยุกต์ เท่านั้น
  2. ผู้สมัครตามข้อ 1.2 (พฐ.3) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น
 7. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็ฯคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว
  ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัครหรือสิทธิในการได้รับการแต่รงต้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการประสานกับสถานศึกษา ที่ได้สำเร็จการศกึษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 8. ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
  1. ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผ่อนผันหรือรอการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
  2. ผู้ที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) และจะปลดจากกองประจำการหลังวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
  3. ผู้ที่ได้รับหมายเรียกหรือจะต้องรับหมายเรียกและจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นอตทางทหารในเดือน เมษายน พ.ศ.2563
  4. ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์ (อายุ 21 ปี) เข้ารับการตรวจเลือกทหารที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามกำหนด หรือผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ยังมีภาระทางทหารในการเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีถัดไป
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 19 ปี (ในปีพ พ.ศ.2562 นับปี พ.ศ.) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจำการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ก่อนันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
 9. ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจและชั้นประทวน ที่สมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครนี้ ให้สามารถสมัครสอบได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เช่นเดียวกับบุคคลภายนอกทุกประการ (เช่น อายุตัว, คุณวุฒิการศึกษา ฯลฯ) และจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ประกาศรับสมัครนี้กำหนดทุกขั้นตอน ยกเว้น ขั้นตอนการตรวจร่างกายตามบัญชีโรคหรืออาการที่กำหนดและขั้นตอนการตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา ส่วนการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้เป็ฯไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 10. สำหรับผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้
 11. พระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน

 1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
  1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ
  2. ภาษาไทย จำนวน 30 ข้อ
 2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 90 คะแนน)
  1. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน จำนวน 35 ข้อ
  2. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ
  3. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 15 ข้อ
  4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จำนวน 15 ข้อ
 3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  1. การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
  2. สอบสัมภาษณ์
  3. การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน

การทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน แยกตามสายสอบ ดังนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมี และเคมีประยุกต์ (พฐ.2) จำนวน 65 ข้อ
 2. ความรู้เกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์-อิเล็กทรอนิกส์ (พฐ.3) จำนวน 65 ข้อ
 3. ผู้สมัครสายสอบ (พฐ.2 และ พฐ.3)
  1. ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ
  2. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 20 ข้อ
  3. ความสามารถทั่วไป จำนวน 25 ข้อ
  4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 จำนวน 15 ข้อ
 4. การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  1. การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
  2. สอบสัมภาษณ์
  3. การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. – 20 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,