การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 6 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2562 รวม 130 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ลิงค์: https://ehenx.com/2928/ หรือ
ตำแหน่ง: บุคลากร5,นักการเงิน5,วิศวกรไฟฟ้า4,วิศวกรโยธา4,วิศวกรเครื่องกล4,วิศวกรคอมพิวเตอร์4,บุคลากร4,นิติกร4,นักการตลาด4,นักประชาสัมพันธ์4,เลขานุการ4,นักบริหารงานพัสดุ4,นักประมวลผลข้อมูล4,นักกายภาพบำบัด4,พนักงานธุรการ3,พนักงานพัสดุ3,พนักงานรักษาความปลอดภัย3,ช่างเทคนิคไฟฟ้า3,ช่างเทคนิคสายใต้ดิน3,ช่างเทคนิคโยธา3,ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์3,ช่างเทคนิคเครื่องกล3,ช่างเทคนิคไฟฟ้า2,ช่างเทคนิคสายใต้ดิน2,พนักงานใช้เครื่องมือกล1,พนักงานสนาม1
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,350-20,040
อัตราว่าง: 130
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศที่ ฝทม. 2/2562

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 130 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
บุคลากร 5

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,040 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักการเงิน 5

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20,040 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


วิศวกรไฟฟ้า 4

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรโยธา 4

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรเครื่องกล 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บุคลากร 4

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร 4

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักการตลาด 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์ 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เลขานุการ 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารงานพัสดุ 4

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประมวลผลข้อมูล 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกายภาพบำบัด 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16,840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานธุรการ 3

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,170 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานพัสดุ 3

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,170 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานรักษาความปลอดภัย 3

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,170 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,170 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3

อัตราว่าง : 5 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 14,170 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคโยธา 3

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,170 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,170 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคเครื่องกล 3

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14,170 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,700 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12,700 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานใช้เครื่องมือกล 1

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,350 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานสนาม 1

อัตราว่าง : 38 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,350 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

บุคลากร 5

ปริญญาโท ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ


นักการเงิน 5

ปริญญาโท ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร


วิศวกรไฟฟ้า 4

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง


วิศวกรโยธา 4

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา


วิศวกรเครื่องกล 4

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล


วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4

ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


บุคลากร 4

ปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์


นิติกร 4

ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์


นักการตลาด 4

ปริญญาตรี ทางการตลาด


นักประชาสัมพันธ์ 4

ปริญญาตรี ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ ทางการออกแบบมัลติมีเดีย ทางนิเทศศาสตร์


เลขานุการ 4

ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางภาษาอังกฤษ


นักบริหารงานพัสดุ 4

ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางภาษาอังกฤษ


นักประมวลผลข้อมูล 4

ปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ


นักกายภาพบำบัด 4

ปริญญาตรี ทางกายภาพบำบัด


พนักงานธุรการ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ


พนักงานพัสดุ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


พนักงานรักษาความปลอดภัย 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา


ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง


ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ช่างเทคนิคโยธา 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา


ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ช่างเทคนิคเครื่องกล 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์


ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง


ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง


พนักงานใช้เครื่องมือกล 1

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)


พนักงานสนาม 1

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. – 17 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments