กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.ค. -15 ก.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมวิทยาศาสตร์บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์: https://ehenx.com/3108/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์(ด้านเคมี),นักวิทยาศาสตร์(ด้านเคมี),นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาตรี),นักวิทยาศาสตร์(ด้านฟิสิกส์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ค. – 15 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)

 อัตราเงินเดือน :21,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


นักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาตรี)

 ชื่อตำแหน่ง :นักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาตรี)

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์)

 อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางเคมี


นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ทางเคมี


นักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาตรี)

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางวัสดุศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมเครื่องกล


นักวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์)

ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางฟิสิกส์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 – 15 กรกฎาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิทยาศาสตร์บริการ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments