การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ก.ค. 2562 รวม 88 อัตรา,

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ก.ค. 2562 รวม 88 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค

ลิงค์: https://ehenx.com/3076/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร(โยธา),วิศวกร(สิ่งแวดล้อม),วิศวกร(ไฟฟ้า),สถาปนิก,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักบัญชี,นักวิเคราะห์ระบบงาน,บุคลากร,เศรษฐกร,นักบริหารงานทั่วไป,นักบริหารงานพัสดุ,ช่างโยธา,นักวิทยาศาสตร์,นิติกร,นักบริหารงานทั่วไป,นักบัญชี,ช่างไฟฟ้า,ช่างเครื่องกล,พนักงานการเงินและบัญชี,วิศวกร(แหล่งน้ำ),นักประชาสัมพันธ์,พนักงานพัสดุ,พนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 88
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับรการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งต้ั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
วิศวกร (โยธา)

อัตราว่าง : 11 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร (ไฟฟ้า)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สถาปนิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 6 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 5 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์ระบบงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


บุคลากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เศรษฐกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างโยธา

อัตราว่าง : 11 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : สำรอง

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : สำรอง

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง :  สำรอง

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 21 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 10 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


วิศวกร(แหล่งน้ำ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : สำรอง

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

อัตราเงินเดือน
คุณวุฒิ อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (บาท) เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา (บาท)
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 14,160 300
– ปริญญาตรี 16,830 300
– สถาปนิก (ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี) 17,830 300
– เนติบัณฑิตไทย 17,830 300
หมายเหตุ กรณีเป็นพนักงาน กปภ. ถ้าผู้นั้นได้รับอัตราเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่งแล้ว ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเดิม

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกร (โยธา)

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขวาิศวกรรมโยธา มีความสามารถด้านวิศวกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้าง สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)


วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)


วิศวกร (ไฟฟ้า)

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


สถาปนิก

ปริญญาตรี 5 ปีต่อเนื่องทางสถาปัตยกรรมบัณฑิต (สถ.บ.) สถาบันและหลักสูตรที่จบการศึกษาจะต้องได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ


นักบัญชี

ปริญญาตรีทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) ทั้งนี้ต้องเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี


นักวิเคราะห์ระบบงาน

ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีทักษะการรวบรวมข้อมูลหรือจัดการข้อมูลและทักษะการประสานงานเป็นอย่างดี


บุคลากร

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มีความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล


เศรษฐกร

ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การเงิน การคลัง มีความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ การวางแผน การวิเคราะห์ และประมวลข้อมูล


นักบริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ มีความรู้ในด้านการทำนิติกรรมสัญญา มีความรู้ด้านกฎหมายที่ดิน


นักบริหารงานพัสดุ

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี การเงิน การเงินและบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ช่างโยธา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ สถาปัตยกรรม


นักวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา เคมี ชีววิทยา


นิติกร

ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ มีความรู้ด้านการทำนิติกรรมสัญญา การฟ้องคดี การสอบสวนทางวินัย มีใบอนุญาตว่าความ


นักบริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นักบัญชี

 


ช่างไฟฟ้า

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง มีความรู้ด้านการวางแผน การจัดทำ  บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และระบบการสูบจ่ายน้ำ ปฏิบัติงานด้านการผลิตน้ำและต้องทำงานเป็นกะ


ช่างเครื่องกล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ มีความรู้ด้านการติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักรกลให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปฏิบัติงานด้านการผลิตน้ำและต้องทำงานเป็นกะ


พนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี การเงิน การเงินและบัญชี


วิศวกร(แหล่งน้ำ)

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำ ชลประทาน


นักประชาสัมพันธ์

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต หรือ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน มีความรู้ทักษะในการเขียน เพื่อประชาสัมพันธ์ สามารถอ่านข่าวประกาศและเป็นพิธีกรได้ มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้าน CSR


พนักงานพัสดุ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี การเงินและบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ตำแหน่งนี้ จะปฏิบัติงานในคลังพัสดุ ซึ่งมีเครื่องมือหนักและอุปกรณ์ทางการช่าง ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานสำหรับสุภาพสตรี จึงขอให้พิจารณาก่อนสมัคร)


พนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี การเงิน การเงินและบัญชี


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ปริญญาตรีสาขาภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ แผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ พื้นฐานในการจัดการ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกตำแหน่ง
  1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร) ยกเว้นพนกงานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ.
  2. กรณีเป็นพนักงาน กปภ. ไม่อนุญาตให้สมัครในตำแหน่งเดียวกับที่ครองอยู่ปัจจุบัน
  3. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ดี
  5. ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งอัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงาน พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
  6. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศกึษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศ และผุ้สมัครต้องเป็นผู้สเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ 9 กรกฎาคม 2562) ทั้งนี้ การสำเร็จการศกึษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษษนั้นเป็นเกณฑ์
หลักฐานประกอบการสมัครทาง Internet (อัพโหลดผ่านระบบรับสมัครออนไลน์)

ผู้สมัครต้องเตรียมไฟล์เอกสารต่างๆ ก่อนทำการสมัครตามรูปแบบที่ กปภ. กำหนด และทำการอัพโหลดไฟล์ดังกล่าวตามขั้นตอนในระบบรับสมัครออนไลน์ โดยเอกสารทุกฉบับที่เป็นสำเนาผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องไว้ครบถ้วน

กปภ.จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ของผู้สมัครหลังจากดำเนินการสอบข้อเขียนแล้ว หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ หรือข้อมูลในการสมัครไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและมีเจตนาส่อไปในทางทุจริต หรือเกสารที่ส่งมาทางระบบออนไลน์ไม่ถูกต้อง ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนผู้นั้น จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ไฟล์เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร มีดังต่อไปนี้

1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเป็ฯไฟล์นามสกุล jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)

2. ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)

3. ไฟล์สำเนาคุณวุฒิการศึกษา (ต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562) ดังนี้

3.1 ตำแหน่งคุณวุฒิปริญญาตรี สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชา

3.2 ตำแหน่งคุณซุฒิ ปวส. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา ชื่อคุณวุฒิแลสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง วิศวกร 4 ไฟล์สำเนาใบอนุญาตปรกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

5. ตำแหน่ง สถาปนิก 4 ไฟล์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

6. ตำแหน่ง นิติกร 4 (ทุกสังกัด) ไฟล์สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

ไฟล์ตามข้อ 3.2 – 3.6 จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล pdf เท่านั้น โดยแนบแต่ละไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)

วิชาที่สอบ

1. ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับ กปภ. (100 ตะแนน) ประกอบด้วย

– ความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคิดคำนวณ ความมีเหตุผล

– ภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

– ความรู้เกี่ยวกับ กปภ.

2. ความรู้ความสามารถและความถนัดทางวิชาชีพในตำแหน่งที่สอบ (200 คะแนน)

3. การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) ทดสอบเฉพาะผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ การประปาส่วนภูมิภาค :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 9 ก.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 ก.ค. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “การประปาส่วนภูมิภาค

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments