กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 มิ.ย. 2562

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 มิ.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมสรรพากรกรมสรรพากร

กรมสรรพากร

ลิงค์: https://ehenx.com/2992/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานภาษีสรรพากร
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักงานสรรพากรภาค 11)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562

ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรภาค 11 จะรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานภาษีสรรพากร

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ : 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานภาษีสรรพากร

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกาาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพากร :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครพิมพ์ใบสมัครตาม 3.1 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักงานสรรพากรภาค 11 สำนักงานสรรพากรภาค 11 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ เลขที่ 100/1 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 – 21 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ให้วงเลบมุมซองจดหมายว่า “สมัครพนักงานราชการ” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 11 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักงานสรรพากรภาค 11 ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน **การสมัคีรไม่เสียค่าธรรมเนียนในการสมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสรรพากร

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments