กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มิ.ย. -20 มิ.ย. 2562

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 มิ.ย. -20 มิ.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/2954/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 มิ.ย. – 20 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกร ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยเร็ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานบริการ

อัตราเงินเดือน :13,280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราเงินเดือน :13,280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา


พนักงานประจำสำนักงาน

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริการ

1. การดูแล บำรุงรักษา และใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน
2. ส่งหนังสือทั้งใน และนอกสำนักงาน
3. ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานให้มีสภาพใช้งานเป็นปกติ
4. ปฏิบัติงานอื่นใดซึ่งมิใช่งานที่เกี่ยวกับงานหนังสือ หรืองานวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานประจำสำนักงาน

1. ทางด้านธุรการ ทั้งงานสารบรรณ และงานการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล การถ่ายเอกสาร
2. การสรุปรายงาน การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
3. การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น การจัดเอกสารให้เป็นระบบ
4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานบริการ

1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ และความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง 2. ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่ง และความรู้ทั่วไป 3. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานในเรื่องของการใช้งาน และความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์สำนักงาน 4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้งานโปรแกรม World,Excel,Power point


พนักงานประจำสำนักงาน

1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ และความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง 2. ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่ง และความรู้ทั่วไป 3. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานในเรื่องของการใช้งาน และความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์สำนักงาน 4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้งานโปรแกรม World,Excel,Power point

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการคลัง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. – 20 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments