กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 พ.ค. -10 มิ.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/2789/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (อาคารกระทรวงการคลัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังประสงค์จะรับสมัครคนพิการ (ทางการได้ยินหรือสื่อความหมายหรือทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานบริการ

อัตราเงินเดือน :10,430-11,280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ม.3 หรือ ม.6

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานบริการ
  1. เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
  2. เป็นผู้พิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. การดูแล บำรุงรักษาและใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน
2. ส่งหนังสือทั้งในและนอกสำนักงาน
3. ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานให้มีสภาพใช้งานเป็นปกติ
4. ปฏิบัติงานอื่นใดซึ่งมิใช่งานที่เกี่ยวกับงานหนังสือ หรืองานวิชาชีพ
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการคลัง :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร พิมพ์ใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเสษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 – 10 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครพนักงนราชการ (คนพิการ)” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ก่อนวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments