ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบ 1 ก.พ. -10 ก.พ. 2562 รวม 200 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

title=ป.ป.ช.ป.ป.ช.

ป.ป.ช.

ลิงค์: https://ehenx.com/2054/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม200อัตรา,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,500-
อัตราว่าง: 200
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กาฬสินธุ์,ขอนแก่น,ชัยภูมิ,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,นครปฐม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,ราชบุรี,ลพบุรี,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สมุทรปราการ,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,อุดรธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.พ. – 10 ก.พ. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งนิติกร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

หน่วยที่ 1 นิติกร
สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง
จำนวน 60 อัตรา

หน่วยที่ 2 นิติกร
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และสระบุรี
จำนวน 21 อัตรา

หน่วยที่ 3 นิติกร
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี
จำนวน 4 อัตรา

หน่วยที่ 4 นิติกร
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยภูมิ และบุรีรัมย์
จำนวน 41 อัตรา

หน่วยที่ 5 นิติกร
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร และเลย
จำนวน 39 อัตรา

หน่วยที่ 6 นิติกร
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
จำนวน 9 อัตรา

หน่วยที่ 7 นิติกร
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์
จำนวน 4 อัตรา

หน่วยที่ 8 นิติกร
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี
จำนวน 9 อัตรา

หน่วยที่ 9 นิติกร
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
จำนวน 13 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
 2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน
 3. มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานพนักงานไต่สวนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ตลอดจนดำเนินการอื่นใดๆ เพื่อทราบข้อเท็จจริง และพิสูจน์ความผิด
 2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานพนักงานไต่สวนในการค้นคว้าข้อกฎหมายทำความเห็นเบื้องต้น ช่วยสรุปสำนวนคดีตามหลักกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ไต่สวน
 3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานพนักงานไต่สวนรับเรื่องกล่าวหา การจัดทำสารบบคดีตรวจสอบเรื่อง กล่าวหาเบื้องต้น
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร โดยวิธีการสอบข้อเขียนตามเนหื้อหาวิชาดังต่อไปนี้

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 3. ประมวลกฎหมายอาญา
 4. กฎหมายลักษณะพยาน
 5. ระเบียนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ.2561
 6. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
 7. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502
 8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (100 คะแนน)

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพ่ิมเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน เมื่อสอบผ่านาภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ป.ป.ช. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 10 ก.พ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ป.ป.ช.

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments