สพฐ.เตรียมรับสมัครสอบธุรการโรงเรียน29,707อัตรา

สพฐ.เตรียมรับสมัครสอบธุรการโรงเรียน29,707อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ.

สพฐ.

ลิงค์: https://ehenx.com/932/ หรือ
เรื่อง: เตรียมรับสมัครสอบธุรการโรงเรียน29,707อัตรา


สพฐ. เตรียมเปิดรับสมัครสอบธุรการโรงเรียน

เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ได้แจ้งจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2561) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการจ้าง และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินการเกี่ยวกับอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอบของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำอัตราที่ได้รับจัดสรรบริหารอัตรากำลังและสรรหาให้สถานศึกษาในสังกัดตามแนวทางสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทั้งนี้อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนดังกล่าวจะดำเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว ซึ่งถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนดตามลำดับ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

กรณีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณวุฒิ วุฒิปริญญาตรี

กรณีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
คุณวุฒิ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพฐ.

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,