สอบท้องถิ่น อบจ.พัทลุง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 ต.ค. 2561 รวม 13 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สอบท้องถิ่นสอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น อบจ.พัทลุง

ลิงค์: https://ehenx.com/871/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู,พนักงานวิทยุ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 15,000-15,800
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: พัทลุง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 ต.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น อบจ.พัทลุง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่นวจังหวัดพัทลุง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จำนวน 8 ตำแหน่ง 33 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
 2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
 3. ผู้ช่วยครู วิชาเอกเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 4. ผู้ช่วยครู วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
 6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
 7. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
 8. พนักงานวิทยุ จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยครู

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ในกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
  1. วิชาเอกภาษาอังกฤษ ได้แก่
   1. ภาษาอังกฤษ
   2. การสอนภาษาอังกฤษ
   3. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
   4. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
   5. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   6. วรรณคดีภาษาอังกฤษ
   7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   8. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
   9. ภาษาอังกฤษชั้นสูง
   10. วิธีสอนภาษาอังกฤษ
  2. วิชาเอกปฐมวัย ได้แก่
   1. การศึกษาปฐมวัย
   2. การอนุบาล
   3. การปฐมวัย
   4. การอนุบาลศึกษา
   5. ปฐมวัยศึกษา
   6. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
  3. วิชาเอกคณิตศาสตร์ ได้แก่
   1. คณิตศาสตร์
   2. การสอนคณิตศาสตร์
   3. คณิตศาสตร์ศึกษา
   4. คณิตศาสตร์ประยุกต์
   5. การศึกษาคณิตศาสตร์
   6. สถิติ
   7. สถิติคณิตศาสตร์
   8. สถิติศาสตร์
   9. สถิติประยุกต์
  4. วิชาเอกนาฏศิลป์ ได้แก่
   1. นาฏศิลป์
   2. นาฏศิลป์ศึกษา
   3. นาฏยศิลป์
   4. นาฏศิลป์ไทย
   5. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
   6. นาฏศิลป์สากล
   7. นาฏศิลป์สากลศึกษา
   8. นาฏศาสตร์
   9. นาฏยศาสตร์
   10. นาฏศิลป์และการละคร
   11. การสอนนาฏยสังคีต
   12. การละคร
  5. วิชาเอกภาษาจีน ได้แก่
   1. ภาษาจีนกลาง
   2. ภาษาจีน
   3. การสอนภาษาจีน
   4. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
   5. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
   6. การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (จีน)
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาอกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.พัทลุง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 – 4 ตุลาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.พัทลุง

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments