สอบท้องถิ่น เทศบาลระยอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ก.ย. 2561 รวม 47 อัตรา

สอบท้องถิ่น เทศบาลระยอง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 ก.ย. 2561 รวม 47 อัตรา

ฝากประชาสัมพันธ์

title=สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น เทศบาลระยอง

ลิงค์: https://ehenx.com/770/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม47อัตรา,นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการคลัง,เจ้าพนักงานธุรการ,ครู,ฯลฯ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 47
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ก.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น เทศบาลระยอง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศเทศบาลนครระยอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลนครระยอง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครีระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี งบประมาณ 2561-2563) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกภาษาจีน) จำนวน 3 อัตรา
 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (สขาวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จำนวน 2 อัตรา
 5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 2 อัตรา
 6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา
 7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 2 อัตรา
 9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 10. ตำแหน่ง พนักงานชขับรถยนต์ (ประเภทมีทักษะ) จำนวน 2 อัตรา
 11. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 3 อัตรา
 12. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 12 อัตรา
 13. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 22 อัตรา
 14. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น เทศบาลระยอง :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำัง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 – 18 กันยายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.038620111

  ต่อ 203

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 19 ก.ย. 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลระยอง

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments