สอบท้องถิ่นอัพเดตอัตราว่าง(ไม่เป็นทางการ)

สอบท้องถิ่นอัพเดตอัตราว่าง(ไม่เป็นทางการ)

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://ehenx.com/557/ หรือ
เรื่อง: อัพเดตอัตราว่าง(ไม่เป็นทางการ)


สอบท้องถิ่น ตำแหน่งและอัตราว่าง อย่างไม่เป็นทางการ

สายทั่วไป ระดับ ปวช.-ปวส.

เลือกตำแหน่งจำนวนว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1,215 อัตรา

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้1,196 อัตรา

เจ้าพนักงานการคลัง68 อัตรา

เจ้าพนักงานการเกษตร19 อัตรา

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล67 อัตรา

เจ้าพนักงานพัสดุ1,601 อัตรา

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว34 อัตรา

เจ้าพนักงานทะเบียน31 อัตรา

เจ้าพนักงานสาธารณสุข478 อัตรา

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ35 อัตรา

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข24 อัตรา

พยาบาลเทคนิค9 อัตรา

สัตวแพทย์23 อัตรา

นายช่างโยธา2,283 อัตรา

นายช่างเขียนแบบ225 อัตรา

นายช่างสำรวจ193 อัตรา

นายช่างผังเมือง40 อัตรา

นายช่างเครื่องกล106 อัตรา

เจ้าพนักงานประปา185 อัตรา

เจ้าพนักงานห้องสมุด11 อัตรา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย534 อัตรา

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน14 อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการ285 อัตรา

ประชาสัมพันธ์10 อัตรา

เจ้าพนักงานเทศกิจ34 อัตรา

เจ้าพนักงานเกษตร19 อัตรา

นายช่างไฟฟ้า166 อัตรา

สายวิชาการ ระดับปริญญาตรี

เลือกตำแหน่งจำนวนว่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้40 อัตรา

นักวิชาการคลัง38 อัตรา

นักวิชาการเกษตร231 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิชาการตรวจสอบภายใน347 อัตรา

นักวิชาการเงินและบัญชี56 อัตรา

นักวิชาการสุขาภิบาล134 อัตรา

นักจัดการงานเทศกิจ11 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์32 อัตรา

พยาบาลวิชาชีพ34 อัตรา

วิศวกรสุขาภิบาล14 อัตรา

วิศวกรโยธา392 อัตรา

วิศวกรเครื่องกล27 อัตรา

วิศวกรไฟฟ้า1 อัตรา

นักสันทนาการ53 อัตรา

นักผังเมือง7 อัตรา

สถาปนิก39 อัตรา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม6 อัตรา

นักวิชาการสาธารณสุข6 อัตรา

สายครูผู้ช่วย ปริญญาตรี

ครูเอกวัดผลและประเมินผล5 อัตรา

ครูเอกคณิตศาสตร์264 อัตรา

ครูเอกภาษาไทย58 อัตรา

ครูเอกฟิสิกส์25 อัตรา

ครูเอกสังคม38 อัตรา

ครูเอกพลศึกษา24 อัตรา

ครูเอกคหกรรม14 อัตรา

ครูเอกประถมศึกษา13 อัตรา

ครูเอกเกษตร8 อัตรา

ครูเอกบรรณารักษ์7 อัตรา

ครูเอกศิลปะ18 อัตรา

ครูเอกนาฏศิลป์40 อัตรา

ครูเอกวิทยาศาสตร์3 อัตรา

ครูเอกดนตรี26 อัตรา

ครูเอกดนตรีไทย5 อัตรา

ครูเอกดนตรีสากล23 อัตรา

ครูเอกฟิสิกส์25 อัตรา

ครูเอกปฐมวัย167 อัตรา

ครูเอกภาษาจีน22 อัตรา

ครูเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา5 อัตรา

ครูผู้ดูแลเด็ก16 อัตรา

ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูล
(ในตำแหน่งที่ว่าง ที่สอบแล้วไม่พอในการบรรจุรอบแรกและบรรจุหมดไปแล้ว)

คาดว่าเปิดรับสมัคร พ.ย 61 นี้

ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ https://z.iqepi.com

แหล่งที่มา: https://z.iqepi.com

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ | แหล่งที่มา |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,