ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 31 ก.ค. -22 ส.ค. 2561 รวม 21 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/45033/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม21อัตรา,นักบริหารงานพาณิชย์,เศรษฐกร,นักประชาสัมพันธ์,นักสถิติ,วิศวกรคอมพิวเตอร์,นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์,ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 12,000-17,830
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ก.ค. – 22 ส.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ รวม 21 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักบริหารงานพาณิชย์ 5
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน 17,830 บาท

นักบริหารงานพาณิชย์ 4
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

เศรษฐกร 4
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

นักประชาสัมพันธ์ 4
จำนวน 4 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

นักสถิติ 4
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 15,890 บาท

นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4
จำนวน 11 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปวส.
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักบริหารงานพาณิชย์ 5

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

เศรษฐกร 4

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์

นักบริหารงานพาณิชย์ 4

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

นักประชาสัมพันธ์ 4

ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งแพิมพ์ วารสารศาสตร์ วารสารสนเทศ นวัตกรรมสื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์การ ตลาดกลยุทธ์

นักสถิติ 4

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือสถิติศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์

ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มีประสบการทำงานด้านสังคม/ชุมชน ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงาน หรือแฟ้มสะสมผลงานเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อสังคม นอกจากนี้ต้องมีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถประสานงานภายใต้ความเร่งด่วน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลที่แตกต่างหลากหลายอย่างดี มีจิตใจพร้อมให้บริการ มีความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติที่ดีทำงานเป็นทีมได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานอย่างดี และร่วมเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว

วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4

ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีความรู้ความชำนาญ และมีฝีมืองานเชื่อมโลหะ รวมทั้งมีประสบการณืงานซ่อมแซมระบบประปา ระบบปั๊มน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี

 

วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. – 22 ส.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 7 ก.ย. 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “ไปรษณีย์ไทย

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments