เตรียมสอบท้องถิ่นบัญชีตำแหน่งที่อปท.ร้องขอให้กสถ.จัดสอบแทน,จ.จันทบุรี


ฝากประชาสัมพันธ์

เตรียมสอบท้องถิ่น

เตรียมสอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/39596/ หรือ
เรื่อง: บัญชีตำแหน่งที่อปท.ร้องขอให้กสถ.จัดสอบแทน,จ.จันทบุรี


เตรียมสอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

บัญชีตำแหน่งต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี

ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน

เพือเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าว

รองรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ร้องขอหรือส่งคำร้องให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบดังกล่าว

ตำแหน่งที่จังหวัดจันทบุรีร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประเภททั่วไป

 1. นายช่างไฟฟ้า
 2. นายช่างโยธา
 3. เจ้าพนักงานพัสดุ
 4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 5. เจ้าพนักงานพัสดุ
 6. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 7. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 8. เจ้าพนักงานธุรการ
 9. เจ้าพนักงานประปา
 10. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 11. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 12. นายช่างสำรวจ
 13. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 14. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเภทวิชาการ

 1. วิศวกรโยธา
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 4. นักทรัพยากรบุคคล
 5. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 6. นักวิชาการศึกษา
 7. นิติกร
 8. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 9. พยาบาลวิชาชีพ
 10. ครูผู้ช่วย
 11. ครูผู้ดูแลเด็ก
 12. นักวิชาการสาธารณสุข
 13. นักประชาสัมพันธ์
 14. นักวิชาการพัสดุ
 15. นักพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลดไฟล์ เตรียมสอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments