กระทรวงแรงงานศูนย์จัดหางานผู้สูงอายุ


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

ลิงค์: https://iqepi.com/37527/ หรือ
เรื่อง:


กระทรวงแรงงาน คนวัยเกษียณเฮ ได้บรรจจุงาน 140 คน หลังสมัครผ่านศูนย์จัดหางานผู้สูงอายุ กระทรวงแรงงาน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้านการผลิต ขณะที่ตำแหน่งพนักงานทั่วไปและพนักงานธุรการได้รับความสนใจสูงสุด

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า หลังจากกรมการจัดหางาน เปิดให้บริการจัดหางานผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือน ส.ค.59 จนถึง ม.ค. 60 มีผู้สูงอายุที่อยากทำงานหารายได้ ไม่ต้องรบกวนลูกหลาน สมัครใช้บริการจัดหางานจำนวน 1,421 ราย จากที่มีตำแหน่งานว่าง 758 อัตรา ขณะนี้ได้รับการบรรจุงานแล้ว 141 ราย บางรายได้ประกอบอาชีพอิสระ โดยในเดือน ม.ค.มีผู้สูงอายุได้รับการบรรจุงานในตำแหน่งแรงงานด้านการผลิตมากที่สุด รองลงมาเป็นแม่บ้าน ผู้เพาะปลูกอ้อย นักแนะแนว และพนักงานบริการลูกค้า ขณะที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการสมัครงานในตำแหน่งเสมียนพนักงานทั่วไป และพนักงานธุรการ

ในส่วนของภาครัฐได้มีการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55-75 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองและมีความสุข ในการทำงาน ทั้งยังเป็นต้นแบบในการจ้างงานผู้สูงอายุอีกด้วย โดยคนสมัครทำงานต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา มีความรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวหรือให้คำปรึกษากับผู้ที่หางานทำได้ยาก จะมีการจ้างงานผู้สูงอายุ 20 คน ระยะเวลาทำงาน 144 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง ได้รับค่าจ้าง 250 บาท/ชั่วโมง หรือมีรายได้ถึง 108,000 บาท/คน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นายวรานนท์ กล่าวอีกว่า หากผู้สูงอายุต้องการหางานทำ หารายได้ มีอาชีพ แม้จะอายุมากแล้ว ก็สามารถมาใช้บริการได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart job Center) หรือตึกสีลูกกวาด ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหากไม่สะดวกเดินทางจะสมัครทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/elderly ก็ได้ สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

ด้านนายพรชัย เอกฤทัยเจริญสุข อายุ 61 ปี อดีตผู้จัดการธนาคาร กล่าวว่า ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางในการจัดหางานช่วยให้ผู้สูงอายุมีงานทำ ถึงแม้จะเกษียณอายุแล้ว แต่ยังสามารถมาขึ้นทะเบียนหางานทำได้ ทำให้มีรายได้ มีอาชีพ ตนไม่ได้เรียกร้องเงินเดือนสูง แต่การที่ได้รับโอกาสได้งานทำในวัยเกษียณ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการเริ่มต้นใหม่ ขณะที่นางศิริพร อิ่มทั่ว อายุ 62 ปี อดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เข้ามาสมัครงานแล้วได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุที่ศูนย์ทะเบียนจัดหางานผู้สูงอายุ รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ทำงานด้านบริการ เพราะชอบช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งยังได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และมีความสุขมากที่ได้เพื่อนร่วมงานที่ดี

 

แหล่งที่มา: http://www.thairath.co.th/content/874116

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments