กยศ. – |บอร์ดกยศ.ลดเบี้ยปรับ100%ลูกหนี้ปิดบัญชี


ฝากประชาสัมพันธ์

กยศ.

“กยศ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/34372/ หรือ
เรื่อง: บอร์ดกยศ.ลดเบี้ยปรับ100%ลูกหนี้ปิดบัญชี


กยศ. เปิดรับสมัครสอบ

บอร์ดกยศ.เห็นชอบลดเบี้ยปรับ 100% ให้ลูกหนี้ประสงค์ปิดบัญชี แจ้งสามารถยื่นความจำนงตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนก.ย.2559

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการชำระหนี้ตามที่กยศ. เสนอ โดยจะลดเบี้ยปรับ100%ให้กับลูกหนี้ที่มีความประสงค์จะปิดบัญชี โดยผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถยื่นความจำนงจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน2559

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากที่กยศ.จัดโครงการรณรงค์ชำระหนี้ แต่ยังมีผู้สอบถามเข้ามาจำนวนมากว่า หากไม่ได้ทำงานอยู่กับองค์กรนายจ้าง หรือ องค์กรนายจ้าง ไม่ได้เข้าร่วมโครงการหักบัญชีเงินเดือนกับกยศ. ทำอย่างไรจะได้รับการลดเบี้ยปรับเช่นเดียวกัน จึงเสนอมาตรการนี้ให้คณะกรรมการกยศ. พิจารณา เพื่อจูงใจคนกลุ่มดังกล่าวให้มาชำระหนี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีส่วนลดเบี้ยปรับให้เฉพาะผู้ที่มีความประสงค์จะปิดบัญชีเท่านั้น ไม่มีส่วนลดเบี้ยปรับให้กับผู้ที่ชำระหนี้ตามปกติ เนื่องจากกยศ.อยากเน้นรณรงค์ให้องค์กรนายจ้าง เข้าร่วมโครงการและหักบัญชีเงินเดือนอย่างต่อเนื่อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่กยศ. จะออกมาตรการไม่ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่กู้ยืมกยศ. แต่ไม่ชำระเงินคืนเงินให้กับกองทุน โดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืม หากพบว่า ไม่ชำระเงินกองทุนฯ จะไม่ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนทันทีนั้น ยืนยันว่ากยศ. ไม่มีนโยบายในเรื่องดังกล่าวเพียงแต่อยากให้มีการบันทึกข้อมูลของผู้กู้กยศ. ลงในบัตรประชาชน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม และไม่มีปัญหาเช่นที่ผ่านมา”ผู้จัดการกยศ.กล่าว

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลล่าสุด กยศ. มีผู้กู้ยืมเงินรวมทั้งสิ้น4,612,978ราย จำแนกเป็น ผู้ที่กำลังศึกษา หรือ อยู่ระหว่างปลอดหนี้2ปี จำนวน1,079,170ราย ผู้กู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น จำนวน420,240ราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ จำนวน3,073,535ราย ผู้กู้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ40,033รายโดยมีกลุ่มผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ แต่ยังค้างชำระอยู่ จำนวน1,931,565ราย

แหล่งที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/695320

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments