สพฐ -ไม่กำหนด |เลื่อนสอบ!! ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559


ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ

“สพฐ”

ลิงค์: https://iqepi.com/34119/ หรือ
เรื่อง: เลื่อนสอบ!! ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559


สพฐ เปิดรับสมัครสอบ

จากหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1270
เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย คร้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

ตามหนังสือที่อ้างถึง (ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5881) ได้แจ้างกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 มาเพื่อทราบ ความแจ้งแล้วนั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และให้โอนอำนาจหน้าที่ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษษธิการจังหวัด ของจังหวัดนั้นๆ ประกอบกับอาจมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสอบซึ่งต้องรอความชัดเจนในระดับนโยบาย จึงให้เลื่อนการสอบแข่งขันดังกล่าวไปก่อน


ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สพฐ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments