Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -30 ต.ค. 2558  เจ้าพนักงานสรรพสามิต,พนักงานขับรถยนต์

กรมสรรพสามิต

“กรมสรรพสามิต”

ลิงค์: https://iqepi.com/32931/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสรรพสามิต,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ


 สำนักงานสรรพาสามิตพื้นที่สุโขทัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา
นางสาวกิตติวรรณ เทวัต สรรพาสามิตพื้นที่สุโขทัย เปิดเผยว่า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พร้อมเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท รวม 11,400 บาท ซึ่งตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ได้รับวุฒิการศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

สมัครงาน กรมสรรพสามิต งานราชการ สุโขทัย กรมสรรพสามิต รับสมัคร สอบ กรมสรรพสามิต2558 สอบ กรมสรรพสามิต 58 กรมสรรพสามิต เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมสรรพสามิต :ตนเอง  ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5561-1024 ต่อ 13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ: