Categories
งานราชการอื่นๆ

รพ.นครปฐม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -31 ต.ค. 2558  นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักกายอุปกรณ์,เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งอื่นๆ

รพ.นครปฐม

“รพ.นครปฐม”

ลิงค์: https://iqepi.com/32932/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักกายอุปกรณ์,เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งอื่นๆ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 6,905-15,700
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รพ.นครปฐม เปิดรับสมัครสอบ

โรงพยาบาลนครปฐมเปิดรับสมัครลูกจ้างเงินนอกงบประมาณหลายตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • 1.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก/พนักงานบริการ ได้รับอัตราเงินเดือนๆ ละ 6,905 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย ป.6 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • 2.ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 6,905 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย ป.6 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35
 • 3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 6,905 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 3 เพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35
 • 4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานพยาบาล) ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 6,905 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 3 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40
 • 5.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยเวชกิจฉุกเฉิน) ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 6,905 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6 เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุได้ทั้งผลัดเช้า-บ่ายและดึก ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 6.ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 7,105 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย ป.6 เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถขับรถยนต์ รถโดยสาร หรือรถบัสได้ ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน รด. ชั้นปีที่ 3
 • 7.ตำแหน่งช่างเครื่องช่วยคนพิการ ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 6,905 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 3 เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 มีความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะในการทำงานด้านช่างทั่วไป เกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลงเครื่องช่วยคนพิการที่ทำด้วยไม้ วัสดุแทนไม้ ปูนปาสเตอร์ อลูมิเนียม เหล็ก โลหะอื่นๆ และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 • 8.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 7,105 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด และการเลขานุการ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้ สามารถพิมพ์ดีดระบบสัมผัสได้ดี
 • 9.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ได้รับเงินเดือนๆละ 8,596 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
 • 10.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 8,596 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • 11.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้รับอัตราเงินเดือนๆ ละ 9,535 บาท คุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสายสามัญ ปวท. หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน (ปวส.) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • 12.ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ ได้รับอัตราเงินเดือนๆละ 15,700 บาท คุณสมบัติได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ เพศชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

สมัครงาน รพ.นครปฐม งานราชการ รพ.นครปฐม รับสมัคร สอบ รพ.นครปฐม2558 สอบ รพ.นครปฐม 58 รพ.นครปฐม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง รพ.นครปฐม :ตนเอง  ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้า อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 12-31 ตุลาคม 2558 ในวันเวลาราชการ หรือสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.nkpthospital.com โทร 034-254285
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments