กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -15 ก.ย. 2558  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/32528/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ลักษณะของงาน : 1.สืบค้น วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับสารอันตราย และพันธกรณีระหว่างประเทศ
2.จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการสารอันตราย
4.จัดทำหนังสือราชการ
5.ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์ /วิศวกรรมศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม เคมี สาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
2.อายุไม่เกิน 30 ปี
3.บุคลิกดีและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
4.ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตั้งใจทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
5.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
6.ปฏิบั้ติราชการต่างจังหวัดได้
7.ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8.ต้องพร้อมปฏิบัติงานในเดือน ตุลาคม 2558
วิธีสมัคร : ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่าย และสำเนาปริญญาบัตร, transcript, เอกสารการผ่านงาน/ฝึกงาน, บัตรประชาขน, ทะเบียนบ้าน, ณ ส่วนสารอันตราย สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ชั้น 11
ผู้ประสานงาน : กมลชนก/ศุภลักษณ์ ส่วนสารอันตราย [kamonchanok(dot)j(at)pcd(dot)go(dot)th] สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย โทร. 0-2298-2428

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ2558 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 58 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments