กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ส.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/3323/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองการสังคม ที่ 24/2562

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (จ้างเหมาบริการ)

ด้วยกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ประจำกองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

 

อัตราเงินเดือน :15,000 / 17,500 บาท

ประเภท :

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี- ปริญญาโท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ติดตาม ประสานการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้โยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ผู้ย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าวในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมองค์การระหว่างประเทศ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ 
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และการโยกย้านถิ่นฐานแบบไม่ปกติ จัดเตรียมการประชุมของกรมองค์การระหว่างประเทศ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม เตรียมการสำหรับการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ เป็นต้น

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์   ,สมัครทางแฟกซ์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 – 16 สิงหาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments